obrázek bez popisu

Studijní skupiny angličtiny s rodilým mluvčím

Lekce pro dospělé

Firemní výuka

Vylepšete jazykové schopnosti svého týmu s firemními kurzy - prezenčně nebo online. Individuální přístup a vzdělávací program přizpůsobený vašim potřebám.

Začněte posouvat svou angličtinu na další úroveň!

Studijní skupiny online

E-class je studijní skupina podobně smýšlejících lidí, kteří chtějí studovat společně. Doporučeno pro menší skupinu studentů (3-4) na podobné jazykové úrovni.