obrázek bez popisu

Studijní skupiny angličtiny s rodilým mluvčím

E-Classes

obrázek bez popisu

Co je to E-class? E-class je lekce angličtiny vyučována online.

Kdo tvoří E-class? Typická studijní skupina je tvořena podobně smýšlejícími lidmi na přibližně stejné jazykové úrovni, kteří chtějí studovat společně.

Jaká je výhoda E-class před výukou v klasické třídě? Ten, kdo skupinu vytvoří si může vybrat s kým bude studovat. Jednoduše řečeno, skupina může být tvořena Vaší rodinou, přáteli, spolupracovníky nebo studenty z minulých hodin angličtiny či lidmi z celého světa. Kdy a kdo je Vaše volba!

Nabízí ESLcoach ukázkovou hodinu? Ano. Jakmile se skupina naplní minimálním počtem studentů, bude naplánována 15 minutová lekce zdarma. 

Jak vytvořím vlastní E-class?
Vyplňte formulář vytvoření vlastní skupiny a odešlete. Každý student obdrží potvrzovací email s fakturou. Po obdržení platby od všech studentů je skupina zarezervována a stává se aktivní od následujícího týdne.

Jak se připojím k již existující skupině? Prohlédněte si zveřejněné skupiny. Vyberte E-class, do které byste se chtěli přidat. Vyplňte formulář a odešlete. Bude vám zaslán email s pozvánkou a vystavenou fakturou. Po obdržení platby se stávate členem Vámi vybrané skupiny.

Jaká je cena za E-class? Čím méně studentů, tím více času jeden-na-jednoho. S vyšším počtem studentů zase klesá cena. 
Cena za 55 minutovou lekci na každého studenta:

1 student = 1000,-kč
2 studenti = 500,-kč
3 studenti = 333,-kč
4 studenti = 250,-kč

Studijní skupiny (E-classes)