obrázek bez popisu

Studijní skupiny angličtiny s rodilým mluvčím

ESL

Co je to ESL a kdo je ESL kouč?

ESL (English as a Second Language) znamená angličtina jako druhý jazyk, zkratka používaná pro studenty angličtiny v anglicky mluvících zemích. Cílem výuky je aktivní používání anglického jazyka, seznámení se s kulturou dané země a jejími zvyky. Angličtina není vyučována jako předmět, ale stává se nástrojem pro komunikaci a získání vědomostí. Největší důraz je kladen na proces učení, kde student přebírá odpovědnost a kontrolu nad množstvím a intenzitou učení. Většina studentů ESL má vysokou motivaci učit se angličtinu kvůli svému kariérnímu růstu, sebevzdělávání nebo touze hladce fungovat v jakékoli anglicky mluvící zemi. 

Položte si následující otázky: 

Potřebujete mluvit a rozumět anglicky při výkonu své práce nebo pro další kariérní růst?

Angličtinu studujete už roky, ale stále se Vám nedaří posunout na další úroveň?

Žili jste dlouhodobě v zahraničí, výrazně jste se v angličtině zdokonalili a svoji úroveň si chcete i nadále udržet?

Chtěli byste se naučit anglicky a zároveň se dozvědět o zajímavých věcech nebo událostech a ne jen vyplňovat pracovní listy?


Pokud jste odpověděli „Ano!“ na kteroukoli z těchto otázek, zvažte studium u ESL kouče.