obrázek bez popisu

Studijní skupiny angličtiny s rodilým mluvčím

Metoda

ESL kouč používá mnoho metod, přičemž největší důraz je kladen na výukovou metodu přímou (Direct Method), která  je založena na komunikaci a umožňuje studentům učit se vlastním tempem. Ve výuce jsou používány pouze autentické materiály, vytvořené rodilými mluvčími. Kurzy jsou vedeny přirozenou formou a studenti si snadno uchovávají své znalosti bez memorování. Gramatika a slovní zásoba se učí a procvičuje v kontextu, což studentům umožňuje používat angličtinu v reálných životních situacích.

Komunikativní angličtina

Důraz je kladen na Vaše porozumění a schopnost být pochopen rodilým i nerodilým mluvčím angličtiny. Tato 55 minutová lekce začíná tím, že každý student mluví s koučem jeden na jednoho. Konverzace je lehká a přátelská. Skupina dále diskutuje na volné téma - například něco zajímavého z událostí jako „První lidé přistávají na Marsu!“. Poté je, za pomoci komunikativní metody, čas na nativní materiály. To znamená psaný text nebo audio, které bylo vytvořeno rodilými mluvčími angličtiny. Například si poslechnete krátký zvukový klip nebo článek. Bude se diskutovat o tom, co jste slyšeli; pak obdržíte přepis nahrávky, který bude společně přečten. Jakékoli fráze, ustálené výrazy nebo slova, která nejsou zcela srozumitelná, budou důkladně vysvětlena. V této chvíli již přepis textu "vlastníte" ... což znamená, že mu plně rozumíte, máte jeho audio nahrávku a pro každé slovo znáte správnou výslovnost. Pokud to čas dovolí, výuková hodina končí zábavnou hrou nebo kvízem, který posílí to, co jste se v lekci naučili. Každá lekce je navržena pro Vaše další samovzdělávání. Úroveň a intenzita učení je pouze na Vás. Nyní máte k dispozici audio a jeho přepis s výkladem a vlastními poznámkami. Čím více angličtinu naposloucháte, tím lépe porozumíte a budete mluvit. Je to pouze na Vás!

DOVEDNOSTI: poslech s porozuměním, mluvení, čtení, gramatika, slovní zásoba, kultura a zvyky


Adventura v anglickém jazyce

Tvrdě jste pracovali, abyste dostali svoji angličtinu tam, kde je dnes. Chcete růst dál, ale nemáte náladu na vyplňování pracovních listů nebo poslechu přednášky. Pojďme si tedy zahrát hru ... v angličtině! Krátký manuál bude Vaší učebnicí. Dobrodružství, mapa a žetony vám poskytnou 8 slovních druhů. Průzkumy, setkání, bitvy a pravidla zajistí aktivní slovní zásobu a její používání.

Melee navrhl proslulý výrobce her Steve Jackson ze Steve Jackson Games. Možná znáte některá jeho díla, jeho hra na hrdiny GURPS a karetní hra Munchkin byly v letech 1999 a 2012 jmenovány do Síně slávy. Melee je první ze tří her, které tvoří The Fantasy Trip Legacy.

Vydejte se na dobrodružství s angličtinou! Staňte se čarodějem, bojovníkem nebo zlodějem! Můžete být skřet, elf, trpaslík nebo dokonce člověk, ale budete mluvit pouze anglicky. Každá 90ti minutová lekce začíná rekapitulací z předchozího týdne - představením konceptu hry a jejím prozkoumáním a diskusí. Poté si procvičíte, co jste se naučili a své nabyté znalosti uplatníte na herní platformě Roll20. Zaregistrujte se a zajistěte si dobrodružství v angličtině. "Hra je nejvyšší formou výzkumu." - Albert Einstein

DOVEDNOSTI: Týmová práce, spolupráce, vedení, poslech, mluvení, čtení, gramatika, slovní zásoba, kultura a idiomy a výrazy