Gregory Miller - Rodilý mluvčí - Angličtina - English - Pardubice

Příměstský tábor - angličtina Pardubice - léto 2020

Druhý ročník úspěšného táboru. Rezervujte si místo již teď.

Co je ESL kouč?

ESL koučování se zaměřuje na výuku angličtiny jako druhého jazyka (oproti jazyku cizímu) přičemž klade velký důraz na proces učení, kdy student přebírá zodpovědnost a kontrolu nad svými znalostmi. Většina ESL studentů je vysoce motivována naučit se anglicky z důvodu kariérního růstu, dalšímu sebevzdělávání nebo bezproblémového fungování v jakékoliv anglicky mluvící zemi.

Kdo potřebuje ESL kouče?

Zkuste si zodpovědět 5 následujících otázek: 
  1. Potřebujete hovořit a rozumět anglicky při své práci nebo v zájmu dalšího kariérního růstu? 
  2. Studiu angličtiny se už léta věnujete, ale nejste schopni pokročit o úroveň výš? 
  3. Máte pocit, že nynější hodiny výuky angličtiny jsou převážně zaměřeny na procvičování gramatiky a slovní zásoby z učebnice? 
  4. Žili jste delší dobu v zahraničí, zlepšili se v angličtině a rádi byste si získanou úroveň udržovali? 
  5. Měli byste zájem se pomocí angličtiny dozvědět zajímavé věci ze života, fakta a nejnovější informace ze světa?

Pokud jste na jakoukoli z otázek odpověděli kladně, zvažte výuku u ESL kouče.

Lekce angličtiny přímo ve Vaší firmě

Specializuji se na firemní klientelu. Podpořte vzdělání Vašich zaměstnanců přímo ve Vaší firmě. Šetříte tak čas i peníze. Přijedu k Vám a vytvořím individuální výukový program pro Vaši firmu, pro jednotlivce i skupiny.

O mých hodinách

Při výuce využívám mnoho metod, ale hlavně kladu důraz na komunikativní metodu, která studentům umožňuje učit se svým vlastním tempem. Každý kurz je “ušit na míru” podle povahy, cílů a potřeb jednotlivého studenta či skupiny. Používám jen autentické materiály vytvořené rodilými mluvčími a je na studentech, jaké téma si zvolí. Výuka probíhá přirozenou formou a získané vědomosti si studenti uchovávají bez memorování. Gramatika i slovní zásoba je vyučována i procvičována z kontextu, což studentům umožňuje použít angličtinu v reálných životních situacích.

Vyzkoušejte ESL kouče ZDARMA

Před tím než mohou být studenti “koučováni", musí prokázat alespoň nejzákladnější znalosti z anglického jazyka. K tomu poslouží psaný rozřazovací test, většinou vyplňovaný studenty předem. K testu dále přidávám ukázkovou vyučovací hodinu zdarma, ve které kromě jiného hodnotím čtení (porozumění textu, gramatika), poslechové dovednosti a verbální komunikaci. Přihlížím i k získaným vědomostem z minulosti.